Pradzia

Darbo organizavimas nuo 2020-03-30 d.

1. Ugdymo procesą vykdome nuotoliniu būdu pagal pastovų pamokų tvarkaraštį. Pamokų pakeitimai siunčiami TAMO žinute. Dėl pamokų tvarkaraščio galima kreiptis į gimnazijos skyriaus vedėją Vilhelminą Dragūnienę (vilhelminad@gmail.com, tel. +37060711175).

2. Mokymuisi reikalingą medžiagą mokytojai pateikia naudojantis TAMO dienynu arba elektroniniu paštu. Konsultuoja skaitmeninių technologijų administratorė Valentina Markevič (valmarkevic@inbox.lt, tel. +37067632494).

3. Vaizdo konferencijos konsultacijoms teikti, pamokos organizuojamos naudojantis ZOOM sistema. Konsultuoja IT specialistas olesub@gmail.com, tel. +37064515302).

4. Suderinus su grupės mokiniais, mokytojai gali naudoti kitas skaitmeninių technologijų aplinkas, kurios numatytos centro nuotolinio mokymo organizavimo taisyklėse. Praktinio mokymo organizavimo būdus parenka profesijos mokytojas, suderinęs su grupės vadovu ir mokiniais. Kilus neaiškumams galima kreiptis į profesinio mokymo skyriaus vedėją Iloną Dicevičienę (ilona.dic@gmail.com, tel. +37067983509).

5. Kylančius nesklandumus dėl nuotolinio mokymosi taip pat padės spręsti direktoriaus pavaduotojas ugdymui Romualdas Astrauka (romas0061@gmail.com, +37067779225) ir socialinė pedagogė (jolita.mas74@gmail.com, tel. +37067354946).

Daugiau informacijos apie nuotolinio mokymo organizavimą galima rasti LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos puslapyje adresu: https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/nuotolinis, taip pat prašome susipažinti su Švenčionių PRC mokymo nuotoliniu būdu taisyklėmis

STABDOMAS UGDYMO PROCESAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Švenčionių profesinio rengimo centre stabdomas ugdymo procesas nuo 2020 m. kovo mėn. 16 d. iki 2020 m. kovo mėn. 27 d., suteikiamos pavasario atostogos.  Naujausią informaciją mokiniai ir jų tėvai gali rasti TAMO sistemoje.

Švenčionių PRC gavo paramą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų projektui ,,Švenčionių profesinio rengimo centro profesinio mokymo (-si) infrastruktūros plėtra“

Parama gauta pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-K-722 įgyvendinimo priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“. Projekto Nr. 09.1.2.-CPVA-K-722-01-0006.

Švenčionių profesinio rengimo centras teikdamas profesinio mokymo paslaugas, susiduria su šia problema – nepatenkintas socialinės gerovės, inžinerijos ir inžineriniės profesijos bei miškininkystės švietimo sričių specialistų poreikis, nes neišnaudojamos socialinės gerovės, inžinerijos ir inžinerinės profesijos bei miškininkystės švietimo sričių specialistų profesinio mokymo galimybės. Mokyklos tikslas – užtikrinti aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų teikimą pagal socialinės gerovės, inžinerijos ir inžinerinės profesijos bei miškininkystės sričių profesinio mokymo programas. Kad šį tikslą pasiekti Švenčionių profesinio rengimo centras numato įsigyti: a) profesiniam mokymui vykdyti pagal socialinės gerovės švietimo srities profesinio mokymo programas mokymo įrangos 1 komplektas, b) profesiniam mokymui vykdyti pagal inžinerijos ir inžinerinių profesijų švietimo srities profesinio mokymo programas mokymo įrangos 1 komplektas, c) profesiniam mokymui vykdyti pagal miškininkystės švietimo srities profesinio mokymo programas mokymo įrangos 1 komplektas. Todėl mokykla tikisi, kad įgyvendinus projektą, bus užtikrintas aukštos kokybės švietimo sričių profesinio mokymo paslaugų teikimas ir tai sudarys prielaidas augti įmonių konkurencingumui.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 500000,00 Eur. Projekto trukmė nuo 2020 m. sausio 27 d. iki 2021 m. liepos 27 d.

Pradzia
Švenčionių profesinio rengimo centras yra moderni, atvira, žmogiškąsias vertybes puoselėjanti ugdymo įstaiga, rengianti darbininkiškų profesijų specialistus.
Mokyklos misija - vykdant pagrindinį, vidurinį, profesinį ir tęstinį mokymą, rengti kvalifikuotus darbuotojus, kiekvienam sudaryti sąlygas siekti geresnių rezultatų. Šiuo metu Švenčionių profesinio rengimo centre mokiniai mokosi apdailininko, automobilių kėbulo remontininko, automobilių mechaniko, miško darbininko, padavėjo ir barmeno, socialinio darbuotojo padėjėjo, smulkiojo verslo organizatoriaus, virėjo mokymo programų, vykdomos tęstinio mokymo programos. Be profesinių kompetencijų mokiniams suteikiamos žinios, mokėjimai ir įgūdžiai pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo ir neformaliojo ugdymo programas. ŠPRC nuolat atnaujina ir papildo pirminio profesinio mokymo ir tęstinio profesinio mokymo programas.

Gimnazijos skyrius

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas. Neformalusis ugdymas
Plačiau

Pirminis ir tęstinis profesinis mokymas

Suteikiame profesinę kvalifikaciją
Plačiau

Vairavimo mokykla

Ugdymas karjerai

Siūlomi profesinio veiklinimo patyriminiai vizitai bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams
Plačiau

Tradicijos. Šventės. Projektai

Vykdomos įvairios neformaliojo ugdymo veiklos
Plačiau

Bendrabutis

Priėmimas

2019 m. į Švenčionių profesinio rengimo centrą priimami mokytis:

pagal pagrindinio ugdymo programą baigusieji 8 arba 9 klasę mokiniai (prašymai mokytis priimami mokymo centre);

pagal vidurinio ugdymo programą kartu su pasirinkta profesinio mokymo programa baigusieji 2 (10) gimnazijos klasę mokiniai;

pagal pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas baigusieji 4 (12) gimnazijos klasę mokiniai, profesinių ir aukštųjų mokyklų absolventai.

Prašymai mokytis pagal pirminio, tęstinio profesinio mokymo programas yra priimami Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos LAMA BPO bendram priėmimui organizuoti skirtoje sistemoje, kurioje nurodomos priėmimo datos, žingsniai, prašymo pateikimo tvarka.

Konsultacijos priėmimo klausimais (darbo dienomis 8.00–16.00 val.)

Kviečiame mokytis

Rašykite mums

Klauskite, siūlykite, rašykite atsiliepimus, etc.

rawpixel-778690-unsplash

Tęstinis mokymas

Mokome ūkininkus,rengiame traktorininkų kursus, kitos mokymo programos

Nuorodos

Close Menu
pamokulaikas

Švenčionių profesinio rengimo centras 2020 metų kovo-gegužės mėnesiais organizuoja savišvietos būdu asmens įgytų kompetencijų vertinimą TR1, TR2, SZ ir SM traktorių vairuotojų kategorijoms įgyti.

Dokumentai priimami iki kovo 31 dienos ir iki gegužės 15 dienos adresu Liepų al. 2, Cirkliškio k., Švenčionių r. sav. Papildoma informacija tel. 8 (679) 83509.

Keičiame traktorininkų pažymėjimus bei rengiame  traktorininkų egzaminų perlaikymus.

Corona1
Corona1

Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmusiems Švenčionių Profesinio rengimo centrą arba  mokinių bendriją „Viltis” 2 % gyventojo pajamų mokesčiu (toliau GPM). Gauta parama buvo  panaudota mokinių rėmimui, švenčių ir išvykų organizavimui.
Mums labai reikalingas Jūsų palaikymas bei parama, todėl kviečiame ir šiemet pasinaudoti nieko Jums nekainuojančia teise ir dalį sumokėto GPM skirti mokyklai, ar mokykloje veikiančiai mokinių nevyriausybinei organizacijai. Nepasinaudojus šia galimybe, pinigai liks valstybės biudžete.

Pradzia
Pildant savarankiškai deklaraciją, pateikiame duomenis

ŠVENČIONIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS

ĮMONĖS KODAS: 111963842 LIEPŲ AL. 2, CIRKLIŠKIS

ŠVENČIONIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO MOKINIŲ BENDRIJA „VILTIS"

ĮMONĖS KODAS: 178863361 LIEPŲ AL. 2, CIRKLIŠKIS

Reaguodami į koronaviruso pandemiją pasaulyje ir vykdydami šalyje paskelbto karantino nurodymus bei rekomendacijas, Švenčionių profesinio rengimo centras nuo kovo 16 d. karantino laikotarpiu dirba nuotoliniu būdu. Informacija teikiama el. p. ir telefonais:

Pareigos,
Vardas Pavardė
Telefonas El.paštas
Direktorė Milda Gustienė-Vilniškė
8 679 83280
Sekretorė Dangutė Juodgudienė
8 684 33294
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Romualdas Astrauka
8 677 79225
Mokymo dalies administratorė Liudmila Sevastjanova
8 684 33246
Gimnazijos skyriaus vedėja Vilhelmina Dragūnienė
8 607 11175
Profesinio mokymo skyriaus vedėja Ilona Dicevičienė
8 679 83509
Socialinė pedagogė Jolita Masevičienė
8 673 54956
Direktoriaus pav. infrastruktūrai Romualdas Ankėnas
8 679 83321
Vyr.finansininkė Ernesta Rudžiuvienė
8 679 83594
Buhalterė Laimutė Pauliukevičienė
8 679 86849
Archyvarė Judita Nemeikienė
-
Darbų ir civ. saugos inžinierius Romualdas Veikutis
8 675 61 007
Dirbtuvių vedėjas Jonas Krinickas
8 679 86 030
IT specialistas Olegas Subačius
-
Bibliotekos vedėja Janina Raslanienė
-
Bendrabučio budėtoja Danutė Petkūnienė
8 679 83437
Elektrikas Mindaugas Rudžius
8 679 83 742
-
Sargai
8 684 33294
-

Švenčionių profesinio rengimo centro administracija