Pradzia

Švenčionių profesinio rengimo centrui - 60 metų!

1959-ais metais Cirkliškyje duris atvėrė žemės ūkio technikumas – dabar Švenčionių profesinio rengimo centras. Pokariu tokios mokyklos buvo kuriamos nacionalizuotuose dvaruose. Moksleiviai ir mokytojai buvusiuose Cirkliškio dvaro rūmuose patys įrengė klases. Mokykla dirbo labai sunkiomis sąlygomis. Pirmasis mokyklos direktorius – Balys Suslavičius. Čia veikė 2 skyriai: zootechnikos ir agronomijos. Trūkstant žemės ūkio specialistų 1970 m. buvo įsteigtas neakivaizdinis skyrius. 1990 m. tarybinis ūkis – technikumas pervardytas į žemės ūkio mokyklą. Šiuo laikotarpiu mokykloje buvo ruošiamos namų ūkio ekonomės, miškininkai, namų ūkio meistrai, smulkiojo verslo organizatoriai. 2000 m. Cirkliškio žemės ūkio mokykla buvo sujungta su Švenčionėlių politechnikos mokykla ir pavadinta Švenčionių profesinio rengimo centru. Dabar jaunuoliai mielai renkasi automobilių kėbulo remontininko, automechaniko, miško darbuotojo, apdailininko, socialinio darbuotojo padėjėjo, virėjo, padavėjo – barmeno mokymo programas.

2011 m. akredituota vidurinio ugdymo programa ir įkurtas gimnazijos skyrius.

Per šešiasdešimt metų į savarankišką gyvenimo kelią mokykla išleido 2277 specialistus ir 2032 kvalifikuotus darbininkus. Mokykla vykdo jai patikėtą misiją – ugdo Lietuvai darbo žmogų. Per šiuos metus ji brendo, keitė struktūrą, išgyveno ne vieną švietimo reformą.

Mes visi, šioje mokykloje dirbantys, kartu džiaugiamės pasiekimais ir ieškome problemų sprendimo. Mums nebaisūs jokie iššūkiai, savo gyvastimi, energija mes išsiskiriame iš kitų rajono mokyklų, nieko nekopijuojame. Čia galime mokytis ir dirbti laisvą dvasią, pagarbą asmenybei skleidžiančioje bendruomenėje.

Jubiliejų švenčiančios mokyklos administracija, darbuotojai ir pedagogai kviečia visus sugrįžti į Švenčionių profesinio rengimo centrą š. m. spalio 18 d. 12.00 val. ir šventę švęsti kartu.

Nuorodos

Švenčionių profesinio rengimo centras yra moderni, atvira, žmogiškąsias vertybes puoselėjanti ugdymo įstaiga, rengianti darbininkiškų profesijų specialistus.
Mokyklos misija - vykdant pagrindinį, vidurinį, profesinį ir tęstinį mokymą, rengti kvalifikuotus darbuotojus, kiekvienam sudaryti sąlygas siekti geresnių rezultatų. Šiuo metu Švenčionių profesinio rengimo centre mokiniai mokosi apdailininko, automobilių kėbulo remontininko, automobilių mechaniko, miško darbininko, padavėjo ir barmeno, socialinio darbuotojo padėjėjo, smulkiojo verslo organizatoriaus, virėjo mokymo programų, vykdomos tęstinio mokymo programos. Be profesinių kompetencijų mokiniams suteikiamos žinios, mokėjimai ir įgūdžiai pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo ir neformaliojo ugdymo programas. ŠPRC nuolat atnaujina ir papildo pirminio profesinio mokymo ir tęstinio profesinio mokymo programas.

Gimnazijos skyrius

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas. Neformalusis ugdymas
Plačiau

Pirminis ir tęstinis profesinis mokymas

Suteikiame profesinę kvalifikaciją
Plačiau

Vairavimo mokykla

Ugdymas karjerai

Siūlomi profesinio veiklinimo patyriminiai vizitai bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams
Plačiau

Tradicijos. Šventės. Projektai

Vykdomos įvairios neformaliojo ugdymo veiklos
Plačiau

Bendrabutis

Priėmimas

2019 m. į Švenčionių profesinio rengimo centrą priimami mokytis:

pagal pagrindinio ugdymo programą baigusieji 8 arba 9 klasę mokiniai (prašymai mokytis priimami mokymo centre);

pagal vidurinio ugdymo programą kartu su pasirinkta profesinio mokymo programa baigusieji 2 (10) gimnazijos klasę mokiniai;

pagal pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas baigusieji 4 (12) gimnazijos klasę mokiniai, profesinių ir aukštųjų mokyklų absolventai.

Prašymai mokytis pagal pirminio, tęstinio profesinio mokymo programas yra priimami Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos LAMA BPO bendram priėmimui organizuoti skirtoje sistemoje, kurioje nurodomos priėmimo datos, žingsniai, prašymo pateikimo tvarka.

Konsultacijos priėmimo klausimais (darbo dienomis 8.00–16.00 val.)

Kviečiame mokytis

Rašykite mums

Klauskite, siūlykite, rašykite atsiliepimus, etc.

rawpixel-778690-unsplash

Tęstinis mokymas

Mokome ūkininkus,rengiame traktorininkų kursus, kitos mokymo programos

Close Menu
pamokulaikas

Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmusiems Švenčionių Profesinio rengimo centrą arba  mokinių bendriją „Viltis” 2 % gyventojo pajamų mokesčiu (toliau GPM). Gauta parama buvo  panaudota mokinių rėmimui, švenčių ir išvykų organizavimui.
Mums labai reikalingas Jūsų palaikymas bei parama, todėl kviečiame ir šiemet pasinaudoti nieko Jums nekainuojančia teise ir dalį sumokėto GPM skirti mokyklai, ar mokykloje veikiančiai mokinių nevyriausybinei organizacijai. Nepasinaudojus šia galimybe, pinigai liks valstybės biudžete.

Pradzia
Pildant savarankiškai deklaraciją, pateikiame duomenis

ŠVENČIONIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS

ĮMONĖS KODAS: 111963842 LIEPŲ AL. 2, CIRKLIŠKIS

ŠVENČIONIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO MOKINIŲ BENDRIJA „VILTIS"

ĮMONĖS KODAS: 178863361 LIEPŲ AL. 2, CIRKLIŠKIS