Cirkliškio dvaro pažinimas
2020-ieji metai paskelbti UNESKO Pasaulio paveldo Lietuvoje metais.  Išskirtinis dėmesys skiriamas kultūros paveldo edukacijai, kurios pagalba galime nusikelti į istorinius laikus, susipažinti su ankstesnių laikotarpių statybos technologijomis, didinti supratimą apie kultūros paveldo unikalumą ir jo vertes, išsaugojimo būtinybę. Švenčionių profesinio rengimo centras yra įsikūręs Cirkliškio dvare, todėl bendruomenės nariai  visada ieško galimybių dvaro pažinimo, žinomumo skatinimui ir dalyvavo Švenčionių rajono savivaldybės skelbtame Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo finansavimo konkurse ir gavo finansavimą.
Share on facebook
Facebook

Cirkliškio dvaro pažinimas

Buvo vykdytas projektas „Cirkliškio dvaro pažinimas“ , kuris yra  tęstinis, nes 2019 m. buvo įvykdytas projektas „Mūsų istorija gyvai“, kurio metu buvo išleista knyga apie Cirkliškio kaimo ir jo apylinkes, dvaro istoriją, gyventojus. Norėtume ir toliau pristatyti Cirkliškio dvaro istoriją, kultūrinį paveldą organizuodami ekskursijas, edukacijas mokiniams, rengdami tradicines šventes (Kalėdų, Užgavėnes, gėlių šventes) dvare bendruomenės nariams, svečiams.

Kultūros paveldo atgaivinimo veiklose projekto vykdymo laikotarpiu dalyvavo ne mažiau  100 Švenčionių  rajonų mokinių, Cirkliškio, Modžiūnų, Sarių kaimų gyventojų ir rajono svečių, o per 2021 metus bus įtraukta ne mažiau 200 žmonių. Veiklos bus skirtos  visuomenei, siekiant ją supažindinti su Cirkliškio dvaro  kultūros paveldu, parodyti tai, kas paprastai yra visuomenei sunkiau prieinama. Tikimasi, kad pavyks sudominti moksleivius ir paskatinti juos domėtis tiek savo krašto kultūra, istorija, tiek ir kitų Europos šalių kultūros paveldu.

Projekto tikslas – skatinti Cirkliškio dvaro pažinimą ir atgaivinimą, sudaryti sąlygas rajono gyventojų meninei ir kultūrinei veiklai vykdyti.

Projekto uždaviniai:

  1. Organizuoti Cirkliškio dvaro aplinkos apželdinimą, gėlyno įrengimą (rugsėjo-spalio mėn.);
  2. Įsigyti XIX a. dvaro ponios ir pono drabužius (spalio-gruodžio mėn.);
  3. Organizuoti 2 renginius: Gėlių šventę (rugsėjo mėn.), Kalėdinį vakarą dvare (gruodžio mėn.);
  4. Organizuoti ekskursijas po dvarą rajono mokiniams ir kitiems svečiams (rugsėjo-gruodžio mėn.).

Projekto rezultatai –veiklose dalyvavo ne mažiau 100 Švenčionių rajono gyventojų ir svečių, kuriems įdomi krašto istorija, jos populiarinimas.

Projekto finansavimas: visas projekto biudžetas – 4500 EUR:

                          Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšų finansavimo dydis – 2000 EUR.

                          Švenčionių profesini rengimo centro biudžeto lėšų finansavimo dydis -2500 EUR.

Manome, kad projekto veiklos skatins Cirkliškio dvaro pažinimą, išsaugojimą, skaidą.

 

Projekto vykdytojai

Jūs taip pat gali sudominti
Džiugi žinia
Naujienos

Džiugi žinia

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu bei Vilniaus etninės kultūros centru kasmet organizuoja 5 – 12 klasių mokiniams konkursą „Tautos dvasios beieškant“. Su šiuo konkursu mus supažindino lietuvių kalbos mokytoja Laimutė Stūglienė ir paragino į jį įsijungti. 2020 metų temų prioritetai – tautodailininkų (kryždirbių, skulptorių, medžių drožėjų, keramikų ir kitų įdomių, savitų asmenybių) darbai.

Skaityti daugiau »
Projektinis darbas „Žiemos šventės“
Naujienos

Projektinis darbas „Žiemos šventės“

PBG grupės mokiniai mokosi padavėjo – barmeno specialybės, ruošiasi brandos egzaminams. Iš svečių aptarnavimo modulio 4 šios grupės mokinės pasirinko serviruoti stalus Žiemos šventėms. Pirmajai peržiūrai mokinėms reikėjo parašyti darbo įvadą, atlikti technologinį procesą.

Šį mokinių projektinį darbą organizavo profesijos mokytoja Ana Marmiene su lietuvių kalbos mokytoja Laimute Stūgliene, nes turėjo tikslą pagilinti ne tik pasirinktos specialybės žinias, bet ir lietuvių kalbos rašybos, skyrybos, kalbos kultūros įgūdžius.

Skaityti daugiau »
Į ateitį su Erasmus+
Naujienos

Į ateitį su Erasmus+

Kiekvienas žmogus, mano manymu, siekdamas savo gyvenime užsibrėžto tikslo, privalo įgyti patirties, nepraleisti progos susipažinti su naujovėmis, turėti drąsos žengti į priekį, noro tobulėti.

Skaityti daugiau »