Aktuali informacija apie koronavirusą

INFORMACIJA DĖL KARANTINO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl LRV 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“:

nuo 2021 m. sausio 6 d. iki 2021 m. sausio 31 d. ugdymo procesas organizuojamas laikantis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitų būtinų sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygų:

bendrasis ugdymas vykdomas tik nuotoliniu būdu.

profesinis mokymas vyksta tik nuotoliniu būdu, išskyrus praktinius mokymus, kurių neįmanoma atlikti niekaip kitaip, kaip tik įprastu kontaktiniu būdu, užtikrinant būtinas saugumo sąlygas. Profesijos mokytojas, planuojantis praktinį mokymą vykdyti kontaktiniu būdu, prieš tai susiderina su profesinio mokymo skyriaus vedėju.

Pareigos, Vardas, Pavardė Telefono Nr. El.paštas
Direktorė Milda Gustienė-Vilniškė
8 679 83280
Sekretorė Dangutė Juodgudienė
8 684 33294
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Romualdas Astrauka
8 677 79225
Mokymo dalies administratorė Liudmila Sevastjanova
Laborantė Irma Kirkutienė
8 684 33246
Gimnazijos skyriaus vedėja Vilhelmina Dragūnienė
8 607 11175
Profesinio mokymo skyriaus vedėja Ilona Dicevičienė
8 679 83 509
Socialinė pedagogė Jolita Masevičienė
8 673 54956
Direktoriaus pav. infrastruktūrai Romualdas Ankėnas
8 679 83321
Vyr.finansininkė Ernesta Rudžiuvienė
8 679 83594
Buhalterė Laimutė Pauliukevičienė
8 679 86849
Sandėlininkė Ana Maisejonok
8 679 86849
Archyvarė Judita Nemeikienė
-
Darbų ir civ. saugos inžinierius Romualdas Veikutis
8 664 58971
Dirbtuvių vedėjas Jonas Krinickas
8 679 86 030
IT specialistas Olegas Subačius
8 645 15 302
Bibliotekos vedėja Janina Raslanienė
-
Bendrabučio budėtoja Danutė Petkūnienė
8 679 83437
Elektrikas Mindaugas Rudžius
8 679 83 742
-
Sargai
8 684 33 294
-

Spustelėkite žemiau

Aktualūs įsakymai

Pradzia

Pasirinkite dominantį įsakymą