Pradzia

Dažytojo-tinkuotojo padėjėjas

Programos valstybinis kodas
Daugiau informacijos apie programą
Čia

Programos valstybinis kodas: P21073210 arba T21073203
Suteikiama kvalifikacija: dažytojo padėjėjas, tinkuotojo padėjėjas
Lietuvos kvalifikacijų lygis: II
Programos trukmė: 1 metai
Programos apimtis mokymosi kreditais: 60 arba 50 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: pradinis

Pastaba: į mokymo programas, kurių kodai prasideda raide  P priimami asmenys, neturintys kvalifikacijos ir jų apimtis kreditais ilgesnė, o į programas, kurių kodai prasideda raide T – asmenys, kurie jau turi įgiję kokią nors kvalifikaciją ir jų apimtis kreditais trumpesnė.