{forumStyle}
 
 
 

Ūkininkų mokymas

Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa

Mokymo programa skirta asmenims, neturintiems žemės ūkio išsilavinimo ir siekiantiems įregistruoti ūkį Ūkininkų ūkių registre.
Mokymosi trukmė – 320 val. (8 savaitės). Minimalus išsilavinimas – pagrindinis.
Mokymo programą sudaro teorinis ir praktinis mokymas. Praktiniam mokymui skiriama 170 valandų.
Teorinio mokymo metu klausytojai supažindinami su Europos Sąjungos ir Lietuvos žemės ūkio politika, augalininkystės, gyvulininkystės, veterinarijos, ekonomikos, apskaitos ir teisės pagrindais, aplinkosauga, žemės ūkio mechanizavimu,  miškininkyste, darbo ir civiline sauga.
Asmenims, įgijusiems reikiamas kompetencijas pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą ir gavusiems kompetencijų įvertinimo pažymėjimus, išduodamas
Minimalaus profesinio pasirengimo ūkininkauti kvalifikacijos pažymėjimas.
Mokymo kaina priklauso nuo klausytojų skaičiaus.
Asmuo gali savišvietos būdu įgyti profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetenciją ir dalyvauti vertinant jo savišvietos būdu įgytą kompetenciją tuo atveju, jei jis turi ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ar yra įgijęs tam tikrą profesinę kvalifikaciją bei turi ne mažesnę kaip
1 metų žemės ūkio veiklos patirtį.

Ūkininkavimo veiklos patirtis nustatoma:

  • pagal turimus pasėlių deklaravimo, gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus;
  • pagal ūkininko ar žemės ūkio išduotą pažymą apie darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje, pateikiant pagrindimo dokumentus (darbo sutarčių, paslaugų teikimo kopijas ir kt.);
  • pagal ūkininko išduotą pažymą ūkininko šeimos nariui apie darbą ūkininko ūkyje;
  • pagal seniūnijos išduotą pažymą.

 

Smulkesnė informacija apie šiuos mokymus teikiama tel. 8 607 11175