01

Pagrindinio ugdymo programa

Priimami mokiniai, baigę 8, 9 klases.

Besimokydami I ir II gimnazijos klasėje mokiniai įgyja pagrindinį išsilavinimą, o per technologijų pamokas susipažįsta su įvairių sričių technologijomis: svečių aptarnavimo, statybos darbų, technikos priežiūros, mitybos. Tai leidžia geriau pasirengti būsimos profesijos pasirinkimui.

Pabaigę pagrindinio ugdymo programą, mokiniai toliau gali rinktis  bet kurią patikusią profesinio mokymo programą bei įgyti vidurinį išsilavinimą.

Mokymosi trukmė: 2 m.

02

Vidurinio ugdymo programa

Vidurinio ugdymo programa: 2 m.

Profesinio mokymo programa: 3m. 

Priimami mokiniai, baigę (II) 10 kl. ir įgiję pagrindinį išsilavinimą. 

Besimokydami III ir IV gimnazijos klasėje mokiniai įgyja vidurinį išsilavinimą, o tuo pačiu metu mokydamiesi pagal pasirinktą profesinio mokymo programą, gali  įsigilinti į įvairių sričių technologijas.

Į gimnazijos skyrių stojantys mokiniai gali  rinktis vieną iš žemiau išvardintų profesinio mokymo programų:

  • Miško darbininko;
  • Padavėjo – barmeno;
  • Automobilių kėbulo remontininko;
  • Apdailininko (statybininko);
  • Virėjo.

Pabaigę vidurinio ugdymo programą ir išlaikę brandos egzaminus, mokiniai toliau gali mokytis pagal pasirinktą profesinio mokymo programą dar vienerius metus ir įgyti norimą kvalifikaciją arba gali rinktis tolesnes studijas aukštosiose mokyklose.

Mokymosi trukmė:

  • pagal vidurinio ugdymo programą – 2 metai;
  • pagal profesinio mokymo programas – 3 metai; 

03

Neformalusis ugdymas

Švenčionių profesinio rengimo centre mokiniai gali pasirinkti įvairias sričių  neformaliojo ugdymo veiklas, lankyti vaikų dienos centrą, dalyvauti įvairių projektų veikloje.

Neformalusis mokinių švietimas vykdomas per papildomojo ugdymo programas, jas mokiniai renkasi laisvai. Mokinių skaičius neformaliojo ugdymo grupėje yra ne mažesnis kaip 12 mokinių. Neformaliojo ugdymo veikla įrašoma į neformaliojo ugdymo tvarkaraštį. Neformaliojo ugdymo valandos skiriamos mokinių pasirinktoms saviraiškos programoms. Iki rugsėjo 5 d. mokinys nusprendžia, kiek ir kokiam centro siūlomam neformaliajam ugdymui jis gali skirti laiko.

Close Menu

Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmusiems Švenčionių Profesinio rengimo centrą arba  mokinių bendriją „Viltis“ 2 % gyventojo pajamų mokesčiu (toliau GPM). Gauta parama buvo  panaudota mokinių rėmimui, švenčių ir išvykų organizavimui.
Mums labai reikalingas Jūsų palaikymas bei parama, todėl kviečiame ir šiemet pasinaudoti nieko Jums nekainuojančia teise ir dalį sumokėto GPM skirti mokyklai, ar mokykloje veikiančiai mokinių nevyriausybinei organizacijai. Nepasinaudojus šia galimybe, pinigai liks valstybės biudžete.

Gimnazija
Pildant savarankiškai deklaraciją, pateikiame duomenis

ŠVENČIONIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS

ĮMONĖS KODAS: 111963842 LIEPŲ AL. 2, CIRKLIŠKIS

ŠVENČIONIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO MOKINIŲ BENDRIJA „VILTIS"

ĮMONĖS KODAS: 178863361 LIEPŲ AL. 2, CIRKLIŠKIS