{forumStyle}
 
 
 

Informacija

Liudijimas

B kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojų pirminis mokymas

Vairavimo mokyklos informacija

Švenčionių profesinio rengimo centras,
Liepų al. 2, Cirkliškio k., LT-18121 Švenčionių raj.
tel. 8 387 513 57
el.paštas centras@sprc.w3.lt


Už vairuotojų pirminį mokymą atsakinga profesijos mokytoja metodininkė Tatjana Mialik,
tel. 8 678 06464
el.paštas tatjana.mialik@gmail.com


VĮ Regitra Utenos filialas
Metalo g. 1, Utena, tel. 8 700 55 151,
Vairuotojų egzaminavimas tel. 8 389 69018
el. paštas egzaminai.info@regitra.lt
 
 
VĮ Regitra Vilniaus filialas
Lentvario g. 7, tel. 8 700 55 151,
Vairuotojų egzaminavimas tel. 8 526 60 469

Valstybinė kelių transporto inspekcija
Švitrigailos g. 42, Vilnius, tel. 8 527 85 602
el.paštas vkti@vkti.gov.lt
 
    

MOKINIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

1. Mokinių teisės:
1.1. Susipažinti su kvalifikaciniais reikalavimais, mokymo programomis bei teminiais mokymo kursų planais.
1.2. Gauti mokymo sutartyje numatytas mokymo paslaugas.
1.3. Naudotis mokymo metodine literatūra bei mokymo priemonėmis.
1.4. Sustabdyti mokymą dėl sveikatos būklės ar kitų labai svarbių priežasčių.
1.5. Laikyti įskaitas, egzaminus pagal Švenčionių profesinio rengimo centro nustatytą egzaminų ir įskaitų laikymo tvarką.

2. Mokinių pareigos:
2.1. Sistemingai ir stropiai mokytis, lavinti savo sugebėjimus, plėsti ir gilinti savo žinias.
2.2. Gerbti mokytojus, bendramokslius ir kitus Švenčionių profesinio rengimo centro bendruomenės narius.
2.3. Vykdyti Švenčionių profesinio rengimo centro administracijos, mokytojų teisėtus reikalavimus.
2.4. Sumokėti Švenčionių profesinio rengimo centrui nustatytą mokestį už mokymąsi sutartyje numatyta tvarka.
3. Mokinių atsakomybė:
3.1. Besimokantieji šalinami iš mokymo, jeigu jie:
3.1.1. grubiai pažeidžia arba sistemingai pažeidinėja darbo tvarkos taisykles bei mokymo organizavimo tvarką;
3.1.2. be pateisinamos priežasties nelanko pamokų;
3.1.3. negali tęsti mokslo dėl įsigaliojusio teismo nuosprendžio.