{forumStyle}
 
 
 

Įstaigos taryba

1. Mokytojai:

1.1. Valentina Markevič– tarybos pirmininkė

1.2. Loreta Kazakevičienė  – tarybos sekretorė

1.3. Dainius Burokas

2. Mokiniai:

2.1. Natalija Iliuk

2.2. Julija Jacyna

2.3. Aurėlija Astikatė

3. Techninio personalo darbuotojai-tarnautojai:

3.1. Valentina Kibickienė

3.2. Laimutė Pauliukevičienė

4. Tėvų atstovai

4.1. Natalija Travkina

4.2. Svetlana Urbonavičienė

4.3. Nadežda Iliuk

5. Socialinis partneris

5.1. Anatolijus Buštakovas