Miško darbininkas
Išsilavinimas pagrindinis, 3 m., kartu suteikiant vidurinį išsilavinimą
Programos valstybinis kodas
PROFKVAL01343
Nuoroda į Aikos

Miško darbininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti miško darbininku. Asmuo, įgijęs miško darbininko kvalifikaciją, turi: gebėti auginti sodmenis, želdinti mišką, skatinti savaiminį miško žėlimą, įveisti mišką nenaudojamuose žemės ūkiui plotuose, dirbti miško ūkio darbų mechanizmais ir įrankiais, ugdyti įvairios rūšinės sudėties ir struktūros medynus, saugoti ir plėtoti biologinę įvairovę, saugoti mišką nuo gaisrų bei gesinti kilusius gaisrus, prižiūrėti ir saugoti miško objektus ir miško produkciją, vykdyti pagrindinio naudojimo kirtimus;žinoti apsaugos priemonių nuo ligų, kenkėjų ir žvėrių pažeidimų taikymą, medienos ruošos technologijas, augalinių žaliavų paruošimą, miško augimo ir formavimosi dėsningumus ir juos suprasti;mokėti kruopščiai, savarankiškai ir atsakingai dirbti, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais. Miško darbininko kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal miško darbininko mokymo programą. Norintiems siekti miško darbininko kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą. Įgiję miško darbininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti miško darbininku valstybinėse miško įmonėse, privačių miškų savininkus aptarnaujančiuose organizacijose (pvz., kooperatyvuose), miško darbus atliekančiose įmonėse, įgiję patirties, gali vadovauti grupės darbui.

Close Menu

Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmusiems Švenčionių Profesinio rengimo centrą arba  mokinių bendriją „Viltis“ 2 % gyventojo pajamų mokesčiu (toliau GPM). Gauta parama buvo  panaudota mokinių rėmimui, švenčių ir išvykų organizavimui.
Mums labai reikalingas Jūsų palaikymas bei parama, todėl kviečiame ir šiemet pasinaudoti nieko Jums nekainuojančia teise ir dalį sumokėto GPM skirti mokyklai, ar mokykloje veikiančiai mokinių nevyriausybinei organizacijai. Nepasinaudojus šia galimybe, pinigai liks valstybės biudžete.

Miško darbininkas
Pildant savarankiškai deklaraciją, pateikiame duomenis

ŠVENČIONIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS

ĮMONĖS KODAS: 111963842 LIEPŲ AL. 2, CIRKLIŠKIS

ŠVENČIONIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO MOKINIŲ BENDRIJA „VILTIS"

ĮMONĖS KODAS: 178863361 LIEPŲ AL. 2, CIRKLIŠKIS