Mokomės kitoje aplinkoje

Mokomės kitoje aplinkoje

Jau penktus metus Švenčionių profesinio rengimo centre vykdoma socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programa, kurios tikslas – parengti socialinio darbuotojo padėjėją, gebantį teikti socialines paslaugas klientams, pritaikyti žinias įvertinant vaikų, neįgalių, senų, rizikos grupės žmonių poreikius. Baigęs programą, socialinio darbuotojo padėjėjas gebės bendrauti ir bendradarbiauti su klientu, jo aplinka, nustatyti prioritetines problemas, teikti socialines paslaugas.Socialinio darbuotojo padėjėjais gali mokytis asmenys, baigę 12 klasių, mūsų mokykloje jie mokosi 2 metus.Vykdydami praktinį mokymą, bendradarbiaujame su...

Jau penktus metus Švenčionių profesinio rengimo centre vykdoma socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programa, kurios tikslas – parengti socialinio darbuotojo padėjėją, gebantį teikti socialines paslaugas klientams, pritaikyti žinias įvertinant vaikų, neįgalių, senų, rizikos grupės žmonių poreikius. Baigęs programą, socialinio darbuotojo padėjėjas gebės bendrauti ir bendradarbiauti su klientu, jo aplinka, nustatyti prioritetines problemas, teikti socialines paslaugas.

Socialinio darbuotojo padėjėjais gali mokytis asmenys, baigę 12 klasių, mūsų mokykloje jie mokosi 2 metus.

Vykdydami praktinį mokymą, bendradarbiaujame su socialiniais partneriais – Švenčionių ir Švenčionėlių socialinių paslaugų centrais, Všį Mielagėnų Palaimintojo J. Matulaičio parapiniais globos namais, Strūnos socialinės globos namais, neįgalių žmonių dienos centru „Šviesa”.Minėtų įmonių darbuotojai mokinius supažindina su organizacijos funkcijomis, teikiamomis paslaugomis, darbo su klientais metodais, turima slaugos ir sveikatinimo įranga, laisvalaikio organizavimu. Stengdamiesi plėsti savo ir mokinių žinias, kompetencijas, kiekvienais metais ieškome naujų socialinių partnerių, kurie noriai bendradarbiauja, sutinka priimti į savo įstaigas praktiniam mokymui.

Šiais mokslo metais aplankėme Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensioną, teikiantį Vilniaus vaikams ir jaunuoliams su negalia socialinės globos paslaugas nuo 3 iki 29 metų amžiaus. Ši įstaiga teikia dienos, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas vaikams ir jaunuoliams su proto ir kompleksine negalia, į socializacijos procesą įtraukia vaikų ir jaunuolių tėvus bei socialinius partnerius. Praktikos metu ne tik susipažinome su pensiono klientais, bet ir kartu puošėme kalėdinius sausainius. Tai yra pati geriausia, efektyviausia bendravimo ir mokymosi forma. Su Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensionu pasirašėme bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią organizuosime bendrus renginius, susitikimus, projektus.

Daug žinių įgijome ir bendradarbiaudami su Fabijoniškių socialinių paslaugų namų darbuotojais ir klientais. Tai yra Vilniaus miesto savivaldybės nestacionari socialinių paslaugų įstaiga. Įstaigos tikslas – teikti socialines paslaugas Vilniaus miesto gyventojams – senyvo amžiaus asmenims ir asmenims, turintiems senatvės psichikos sutrikimų. Socialinių paslaugų namus sudaro socialinės priežiūros padalinys, teikiantis apgyvendinimo paslaugas savarankiško gyvenimo namuose ir dienos socialinės globos centras, kuris teikia dienos socialinės globos ir trumpalaikės socialinės globos (“atokvėpio”)paslaugas asmenims, turintiems senatvės psichikos sutrikimų. Minėtų paslaugų teikimas yra didelė pagalba šeimos nariams, nes jie gali sergantį asmenį palikti specialistų priežiūroje ne tik dienai, bet ir savaitei ar mėnesiui. Tokiu būdu gali pasilsėti patys.

Mokomės kitoje aplinkoje

Zarasų socialinių paslaugų centras – taip pat naujas mūsų socialinis partneris, kurio tikslas – teikti kokybiškas, visoms gyventojų grupėms prieinamas socialines paslaugas, atitinkančias klientų poreikius ir lūkesčius, didinti jų įvairovę. Bendraudami su centro atstovais sužinojome, kad ten teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo, sociokultūrinės, transporto organizavimo, asmens higienos ir priežiūros, pagalbos į namus, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo, psichologo pagalba ir kitos socialinės paslaugos pagal gyventojų individualius poreikius. Keli šio centro darbuotojai yra mūsų mokyklos mokiniai, gilinantys teorinius ir praktinius socialinio darbo įgūdžius.

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, jų darbuotojais ir klientais, keitimasis turimomis žiniomis ir įgūdžiais, bendri užsiėmimai ir veikla leidžia mokytis vieniems iš kitų, tobulėti ir skleisti gerąją patirtį.

Profesijos mokytoja Jolita Masevičienė

Pasidalinkite
Share on facebook
Jūs taip pat gali sudominti
Profesinis veiklinimas „Išbandyk profesiją“
Naujienos
Olegas

Profesinis veiklinimas „Išbandyk profesiją“

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai gebėjimas jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Šiuo požiūriu vien mokymosi ar žinojimo apie karjeros galimybes nepakanka, ypač galvojant apie tinkamus ateities pasirinkimus. Norint teisingai pasirinkti profesiją reikia ją „pasimatuoti“, tokiu būdu – geriau pažinti save, pabendrauti su tam tikrų profesijų atstovais, aplankyti ne vieną įmonę ar profesinio mokymo įstaigą.

Skaityti daugiau »
Išvyka prie jūros
Naujienos
Olegas

Išvyka prie jūros

Mokinių bendrija „Viltis“, veikianti Švenčionių profesinio rengimo centre, nuo 2015 m. vykdo projektą „Cirkliškio vaikų dienos centras“, kurio tikslas – teikti dienos  socialines ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams, ginti vaiko teises, padėti vaikui adaptuotis šeimoje ir visuomenėje. Centrą lanko 28 vaikai.

Skaityti daugiau »
Išvyka į Anykščius
Naujienos
Olegas

Išvyka į Anykščius

Nuostabiąją gegužės 24 dieną gimnazijos 1-os klasės mokiniai vyko į pažintinę kelionę. Jau iš anksto buvo nuspręsta aplankyti Anykščių rajone lankytinas vietas: Puntuko akmenį, Anykščių lajų taką, Labirintų parką ir Apverstą namą.  Mokinius lydėjo grupės auklėtoja D. Ankėnienė ir mokytoja V. Markevič. Išvykos metu mes…

Skaityti daugiau »
Išvyka į Švenčionių Jaunimo darbo centrą
Naujienos
Olegas

Išvyka į Švenčionių Jaunimo darbo centrą

Švenčionių profesinio rengimo centro tikslinė mokinių grupė gegužės 7 d. lankėsi Jaunimo darbo centre. Susitikimo metu įdarbinimo konsultantė Jelena Čebotariova mokinius supažindino su darbo biržos teikiamų paslaugų prieinamumu įvairių jaunimo grupių poreikiams, situacija darbo rinkoje, profesijų paklausa, pasidalino patarimais ieškantiems darbo, mokiniai turėjo galimybę…

Skaityti daugiau »
Close Menu

Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmusiems Švenčionių Profesinio rengimo centrą arba  mokinių bendriją „Viltis” 2 % gyventojo pajamų mokesčiu (toliau GPM). Gauta parama buvo  panaudota mokinių rėmimui, švenčių ir išvykų organizavimui.
Mums labai reikalingas Jūsų palaikymas bei parama, todėl kviečiame ir šiemet pasinaudoti nieko Jums nekainuojančia teise ir dalį sumokėto GPM skirti mokyklai, ar mokykloje veikiančiai mokinių nevyriausybinei organizacijai. Nepasinaudojus šia galimybe, pinigai liks valstybės biudžete.

Mokomės kitoje aplinkoje
Pildant savarankiškai deklaraciją, pateikiame duomenis

ŠVENČIONIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS

ĮMONĖS KODAS: 111963842 LIEPŲ AL. 2, CIRKLIŠKIS

ŠVENČIONIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO MOKINIŲ BENDRIJA „VILTIS"

ĮMONĖS KODAS: 178863361 LIEPŲ AL. 2, CIRKLIŠKIS