Mokyklos administracija

Mokyklos administracija

Milda Gustienė-Vilniškė

Direktorė

Tel. (8 387) 51 357, Mob. 8 679 83280

Mokyklos administracija

Romualdas ASTRAUKA

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Tel. (8 387) 52 307, 8 677 79225

Mokyklos administracija

Vilhelmina DRAGŪNIENĖ

Gimnazijos skyriaus vedėja

Tel. (8 387) 52 307, 8 607 11175

Mokyklos administracija

Ilona DICEVIČIENĖ

Profesinio mokymo skyriaus vedėja

Tel. (8 387) 52 307, 8 679 83509

Mokyklos administracija

Jolita MASEVIČIENĖ

Socialinė pedagogė

Tel. (8 387) 52 307, 8 626 72966

Mokyklos administracija

Ernesta RUDŽIUVIENĖ

Vyr.finansininkė

Tel. (8 387) 51 562, 8 679 83594

Close Menu

Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmusiems Švenčionių Profesinio rengimo centrą arba  mokinių bendriją „Viltis“ 2 % gyventojo pajamų mokesčiu (toliau GPM). Gauta parama buvo  panaudota mokinių rėmimui, švenčių ir išvykų organizavimui.
Mums labai reikalingas Jūsų palaikymas bei parama, todėl kviečiame ir šiemet pasinaudoti nieko Jums nekainuojančia teise ir dalį sumokėto GPM skirti mokyklai, ar mokykloje veikiančiai mokinių nevyriausybinei organizacijai. Nepasinaudojus šia galimybe, pinigai liks valstybės biudžete.

Mokyklos administracija
Pildant savarankiškai deklaraciją, pateikiame duomenis

ŠVENČIONIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS

ĮMONĖS KODAS: 111963842 LIEPŲ AL. 2, CIRKLIŠKIS

ŠVENČIONIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO MOKINIŲ BENDRIJA „VILTIS"

ĮMONĖS KODAS: 178863361 LIEPŲ AL. 2, CIRKLIŠKIS