{forumStyle}
 
 
 

Ataskaitos

Finansinės ataskaitos 


2018 m. II ketvirčio valstybės biudžeto ataskaitos
Paaiškinamasis raštas 
2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Paaiškinamasis raštas 
2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Paaiškinamasis raštas 
2018 m. I ketvirčio valstybės biudžeto ataskaitos
Paaiškinamasis raštas 
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys
Paaiškinamasis raštas 
2017 m. valstybės biudžeto ataskaitų rinkinys
Biudžeto ataskaitos 
2017 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos
Paaiškinamasis raštas 
2017 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitos Paaiškinamasis raštas 
2017 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos Paaiškinamasis raštas 
2017 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitos
2017 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitos
Paaiškinamasis raštas
2017 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos Paaiškinamasis raštas
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys
Paaiškinamasis raštas
2016 m. IV ketvirčio ataskaitų rinkinys
Paaiškinamasis raštas
2016 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos
2016 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos
2015 m. ataskaitų rinkinys
Paaiškinamasis raštas
2015 m. IV ketvirčio ataskaitų rinkinys Paaiškinamasis raštas
2015 m. III ketvirčio ataskaitų rinkinys
2015 m. II ketvirčio ataskaitų rinkinys
2015 m. I ketvirčio ataskaitų rinkinys
2014 m. IV ketvirčio ataskaitų rinkinys  Biudžeto ataskaitos
2014 m. III ketvirčio ataskaitų rinkinys 
2014 m. II ketvirčio ataskaitų rinkinys 
2014 m. I ketvirčio ataskaitų rinkinys Paaiškinamasis raštas    
2013 m. ataskaitų rinkinys  Paaiškinamasis raštas    
2013 m. IV ketvirčio ataskaitų rinkinys
2013 m. III ketvirčio ataskaitų rinkinys   Paaiškinamasis raštas
2013 m. II ketvirčio ataskaitų rinkinys  Paaiškinamasis raštas
2013 m. II ketvirčio biudžeto vykd. ataskaitos

 
 
* Būtina įgalinti makrokomandas
** Kad atverti archyvą naudokite WinZIP archyvatorių