Švenčionių profesinio rengimo centras skelbia atranką lietuvių kalbos mokytojo pareigoms užimti

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Siūlome darbą

Darbo krūvis  – iki 1,00 etato.

Darbo sutarties rūšis –  sudaroma neterminuota darbo sutartis.

Darbo užmokestis – priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Pretendentai privalo pateikti dokumentus iki 2020-06-25 d. 12.00 val.:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  5. gyvenimo aprašymą;
  6. atrankai pretendentas gali pateikti buvusių arba esamų darboviečių rekomendacijas.

Pretendentai kviečiami pokalbiui. Atranka vyks 2020-06-25 d. 13.30 val.

Dokumentai pateikiami šiuo adresu: Švenčionių profesinio rengimo centras, Liepų al.2. Cirkliškio k. Švenčionių raj. arba siunčiami el.p. centras@sprc.w3.lt