Pradzia

Slaugytojo padėjėjas

Programos valstybinis kodas
M44091301, T43091301
Daugiau informacijos apie programą

Programos valstybinis kodas: M44091301 arba T43091301
Suteikiama kvalifikacija: slaugytojo padėjėjas
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 1 metai
Programos apimtis mokymosi kreditais: 60 arba 50 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: vidurinis

Pastaba: į mokymo programas, kurių kodai prasideda raide  M priimami asmenys, neturintys kvalifikacijos ir jų apimtis kreditais ilgesnė, o į programas, kurių kodai prasideda raide T – asmenys, kurie jau turi įgiję kokią nors kvalifikaciją ir jų apimtis kreditais trumpesnė.