Specialybės

Socialinio darbuotojo padėjėjas

Išsilavinimas vidurinis, 2m. trukmės profesinio mokymo programa
Programos valstybinis kodas
440092302
Nuoroda į Aikos

Būsimieji socialinio darbuotojo padėjėjai teoriniuose užsiėmimuose mokomi socialinio darbo pagrindų, fiziologijos ir slaugos pagrindų, sveikatos ir sanitarijos, socialinės paramos, socialinių paslaugų, bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir etiketo, teisės pagrindų ir kt.
Praktinis mokymas vyksta profesinėje mokykloje arba praktikos vietose pagal sutartis. Praktinio mokymo trukmė 1496 val. Gamybinė praktika atliekama pas darbdavius, gamybinės praktikos trukmė – 600 val. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami paslaugų teikimo gebėjimai likusiems be tėvų globos vaikams, socialinės rizikos vaikams ir jų šeimoms, vaikams su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos asmenims, neįgaliesiems, tautinėms mažumoms, pabėgėliams, bendruomenėms, asmenų priežiūros ir lankymo namuose bei buitinių, konsultavimo, reikiamų dokumentų paramai bei globai gauti tvarkymo ir gerovės kūrimo klausimai. Socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programa skirta asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą.

Close Menu

Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmusiems Švenčionių Profesinio rengimo centrą arba  mokinių bendriją „Viltis“ 2 % gyventojo pajamų mokesčiu (toliau GPM). Gauta parama buvo  panaudota mokinių rėmimui, švenčių ir išvykų organizavimui.
Mums labai reikalingas Jūsų palaikymas bei parama, todėl kviečiame ir šiemet pasinaudoti nieko Jums nekainuojančia teise ir dalį sumokėto GPM skirti mokyklai, ar mokykloje veikiančiai mokinių nevyriausybinei organizacijai. Nepasinaudojus šia galimybe, pinigai liks valstybės biudžete.

Socialinio darbuotojo padėjėjas
Pildant savarankiškai deklaraciją, pateikiame duomenis

ŠVENČIONIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS

ĮMONĖS KODAS: 111963842 LIEPŲ AL. 2, CIRKLIŠKIS

ŠVENČIONIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO MOKINIŲ BENDRIJA „VILTIS"

ĮMONĖS KODAS: 178863361 LIEPŲ AL. 2, CIRKLIŠKIS