1. Centro pagrindinė švietimo veikla – profesinis mokymas.

2. Centras turi pagrindinę ir nepagrindinę veiklos sritis.

3. Centro pagrindinė veiklos sritis – švietimas.

4. Centro švietimo veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.):

4.1. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

4.2. vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;

4.3. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

4.4. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

4.5. vairavimo mokyklų veikla, kodas 85.53;

4.6. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

4.7. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

5. Centro nepagrindinė veiklos sritis – kita ne švietimo veikla.

6. Centro kitos ne švietimo veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.):

7.1. mišrus žemės ūkis, kodas 01.50;

7.2. žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla, kodas 01.6;

7.3. miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla, kodas 02.10;

7.4. medienos ruoša, kodas 02.20;

7.5. miškininkystei būdingų paslaugų veikla, kodas 02.40;

7.6 variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, kodas 45.20;

7.7. kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;

7.8. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

7.9. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

7.10. krovininių automobilių nuoma, kodas 77.12.10.

8. Kita įstatymų nedraudžiama ūkinė komercinė veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su Centro veiklos tikslais.

Close Menu

Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmusiems Švenčionių Profesinio rengimo centrą arba  mokinių bendriją „Viltis“ 2 % gyventojo pajamų mokesčiu (toliau GPM). Gauta parama buvo  panaudota mokinių rėmimui, švenčių ir išvykų organizavimui.
Mums labai reikalingas Jūsų palaikymas bei parama, todėl kviečiame ir šiemet pasinaudoti nieko Jums nekainuojančia teise ir dalį sumokėto GPM skirti mokyklai, ar mokykloje veikiančiai mokinių nevyriausybinei organizacijai. Nepasinaudojus šia galimybe, pinigai liks valstybės biudžete.

Veiklos sritys
Pildant savarankiškai deklaraciją, pateikiame duomenis

ŠVENČIONIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS

ĮMONĖS KODAS: 111963842 LIEPŲ AL. 2, CIRKLIŠKIS

ŠVENČIONIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO MOKINIŲ BENDRIJA „VILTIS"

ĮMONĖS KODAS: 178863361 LIEPŲ AL. 2, CIRKLIŠKIS